MENY
HEM OM PROJEKTET HUR DELTAR JAG? TIDIGARE DELTAGARE RESULTAT ANSÖK LOGGA IN

FÖRE/EFTER-BILDER

Nedan finner du ett urval av före- & efterbilder på några av våra tidigare deltagare som godkänt och gett sitt samtycke till oss att publicera deras framsteg.
Dessa deltagare har varit med i tidigare projekt under åren 2011-2017 och fått beundransvärda resultat. Mångfalden i dessa olika deltagare påvisar att alla kan ansöka till After Beach 2017+ oavsett mål, behov och förutsättningar.
 1
 1
 2
 2
 2
 2
 1
 1
 1
 3
 1
 1
 2
 1
 2
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 2
 1
 1
 2
 5
 1
 1
 1
 1
 1
 2
 1
 1
 1
 1
 2
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 1
 1
 2
 1
 2
 1
 3
 1
 1
 1
 2
 1
 1
 1
 1
 2
 1
 2
 1
 1
 1
 2
 1
 2
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 2
 1
 2
 2
 1
 1
 1
 1
 2
 2
 1
 2
 2
 1
 2
 2
 2
 2
 1
 2
 1
 1
 2
 1
 2
 1
 2
 1
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 1
 2
 2
 1
 2
 2
 2
 1
 1
 2
 2
 2
 1
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 1
 2
 1
 2
 2
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1